www.vodochody.cz » Obecní úřad

Obecní úřad

Obecní úřad

Starosta - Josef Veselý (od 1.11.2018)

podle §109 zák.128/2000 Sb.
(1) Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.
(2) Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.
(3) Obecní úřad
a) v oblasti samostatné působnosti
1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti;
b) vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce;
c) rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona. 34)

podle § 122 starosta obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise :

a) sociální komise a komise pro kulturu a sport - Lenka Finková

starosta dále:

d) kontroluje stav úklidu,pořádku a nutnosti oprav v obci a předkládá zastupitelstvu  zprávy o stavu,plnění stavebních prací a návrhy nutných oprav a připravuje plán rozpočtu v této oblasti ve spolupráci se stavební komisí (místostarostou),

Místostarosta - Petr Lomnický (od 1.11.2018) na základě rozhodnutí zastupitelstva obce rozdělená pravomoc se starostou

a)řídí zaměstnance obecního úřadu podle organizačního řádu obecního úřadu - úklid obce, obecního úřadu a obecních nemovitostí,
b) zadává úkoly a kontroluje jejich plnění u všech zaměstnanců podřízených zaměstnanců obecního úřadu podle organizačního řádu obecního úřadu a na základě jejich funkčních činností,
c) zajišťuje podle předpisů nárokové potřeby podřízených zaměstnanců
d) zajišťuje rozvoj obce, předkládá zastupitelstvu písemné zprávy o stavu,plnění stavebních prací a návrhy nutných oprav a připravuje plán rozpočtu v této oblasti ve spolupráci s finančním výborem,
e)plní funkce stavební komise a při rozhodování zastupuje zájmy obce a zabezpečuje plnění všech zákonů a dalších předpisů v této oblasti(např. územního plánu obce atp.),
f) na základě rozhodnutí zastupitelstva obce provádí dohled nad plněním stavebních zakázek dle rozpočtu (především výstavba kanalizace a ČOV).

Úsek vnitřní správy - Hana Sobotková

· Podatelna, evidence obyvatel
· Pokladna

Úsek finanční správy - Blanka Křížová

1) Rozpočtové služby - Rozpis jednotlivých částí rozpočtu podle položek na organizační celky, výkony, práce, výrobky nebo služby a sledování jeho čerpání. Provádění dílčích rozpočtových změn.
2) Finanční služby

Úklidové a drobné stavební práce v obci

Josef Veselý
Jiří Bulvas

Údržba obecního osvětlení

Miroslav Mery

Obecní knihovna

Anna Nechanická

Provoz www stránek

Obec Vodochody

Zpracování obecní kroniky

Obec Vodochody

Kalendář akcí
<<    11 / 2018    >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kontakty

Adresa: Obecní úřad Vodochody, Průběžná 50, 250 69 Vodochody

ICO: 00240991

Telefon:

220 940 062

246 088 308

Email:
vodochody(zavináč)vodochody.cz

Úřední hodiny:

úterý 9-11 , 18-20

čtvrtek 9-11 , 18-20