KOMINICTVÍ VLADAN TOMAŠTÍK
IČ: 03833984

Kominické služby: každoroční kontroly a čištění komínů na plynná, tuhá a kapalná paliva dle vyhlášky č.34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
CENA ZA PRŮDUCH A VYSTAVENÍ ZPRÁVY ČINÍ 400,- Kč.
Dopravné ani žádné jiné poplatky se neúčtují!
Prohlídka inspekční kamerou u plynných paliv, důkladné čištění a kontrola u tuhých a kapalných paliv, strojní odstranění dehtu, prodej čistících chemických polen a hlídání termínu - než skončí platnost zprávy, budeme Vás kontaktovat.
Kontrola komínů ve Vaší obci proběhne dne : 25.1.2021
Zájemci objednávejte se telefonicky v době od 8 – 18h nebo formou SMS s kompletní adresou na
tel: 723632782 nebo 723632 783.
EMAIL: kominictvi@volny.cz
DOTAZY : 607 305 140