Zápis do mateřské školy Vodochody na školní rok 2021/2022

Podávání přihlášek:

Přihlášku rodiče vyplní on-line po přihlášení na webové stránky mateřské školy www.msvodochody.cz v sekci ZÁPIS v Dokumentech ve dnech 3. – 4. 5.2021. Automaticky vám bude vygenerováno registrační číslo. Následně vyplněnou přihlášku vytisknou, přiloží podepsané Směrnice, Lékařské potvrzení, kopii rodného listu dítěte a zašlou Českou poštou do 11.5.2021 (nejzazší termín příjmu v mš), případně osobně přinesou dne 5.5.2021 od 8°° - 16°° hodin do připravené schránky v Mateřské škole Vodochody.
 
Přihláška obsahuje:
1. On-line přihláška odeslaná + vytištěná – vyplní zákonný zástupce dítěte
2. Vyjádření lékaře – potvrdí dětský lékař
3. Směrnice k zápisu – podepsaná rodiči
 
Sběr přihlášek
Přihlášky budou posouzeny podle stanovených kritérií, vydaných ředitelkou školy, Mgr. Alenou Pilnáčkovou pro školní rok 2021/2022. Oznámení o přijetí bude vyvěšeno od 17.5.2021 po dobu 15 dnů na vchodových dveřích školy a na webových stránkách školy www.msvodochody.cz pod registračním číslem vygenerovaným při odeslání on-line přihlášky.