ČEZ Distribuce a.s. vyzývá tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektické vedení nebo na něž zasahuje ochrané pásmo, k pravidelnému  odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujícíh bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majektu společnosti.

Více info v odkazu níže

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů