Kryptoměny v rukou podvodníků:
https://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-praha-venkov-vychod-zpravodajstvi-kryptomeny-v-rukou-podvodniku.aspx
 
Další nové způsoby podvodů:
https://www.policie.cz/clanek/nove-zpusoby-podvodu.aspx