Termíny vývozu bioodpadu 2022 jsou liché středy od 13.4.