Kominické služby

Společenství kominíků a topenářů
Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. 
Dále pak pro