www.vodochody.cz » Obecní úřad

Obecní úřad

Obecní úřad

Starosta - Josef Veselý (od 1.11.2018)

podle §109 zák.128/2000 Sb.
(1) Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.
(2) Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.
(3) Obecní úřad
a) v oblasti samostatné působnosti
1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti;
b) vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce;
c) rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona. 34)

podle § 122 starosta obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise :

a) sociální komise a komise pro kulturu a sport - Lenka Finková

starosta dále:

d) kontroluje stav úklidu,pořádku a nutnosti oprav v obci a předkládá zastupitelstvu  zprávy o stavu,plnění stavebních prací a návrhy nutných oprav a připravuje plán rozpočtu v této oblasti ve spolupráci se stavební komisí (místostarostou),

Místostarosta - Petr Lomnický (od 1.11.2018) na základě rozhodnutí zastupitelstva obce rozdělená pravomoc se starostou

a)řídí zaměstnance obecního úřadu podle organizačního řádu obecního úřadu - úklid obce, obecního úřadu a obecních nemovitostí,
b) zadává úkoly a kontroluje jejich plnění u všech zaměstnanců podřízených zaměstnanců obecního úřadu podle organizačního řádu obecního úřadu a na základě jejich funkčních činností,
c) zajišťuje podle předpisů nárokové potřeby podřízených zaměstnanců
d) zajišťuje rozvoj obce, předkládá zastupitelstvu písemné zprávy o stavu,plnění stavebních prací a návrhy nutných oprav a připravuje plán rozpočtu v této oblasti ve spolupráci s finančním výborem,
e)plní funkce stavební komise a při rozhodování zastupuje zájmy obce a zabezpečuje plnění všech zákonů a dalších předpisů v této oblasti(např. územního plánu obce atp.),
f) na základě rozhodnutí zastupitelstva obce provádí dohled nad plněním stavebních zakázek dle rozpočtu (především výstavba kanalizace a ČOV).

Úsek vnitřní správy - Hana Sobotková

· Podatelna, evidence obyvatel
· Pokladna

Úsek finanční správy - Blanka Křížová

1) Rozpočtové služby - Rozpis jednotlivých částí rozpočtu podle položek na organizační celky, výkony, práce, výrobky nebo služby a sledování jeho čerpání. Provádění dílčích rozpočtových změn.
2) Finanční služby

Údržba obce

Josef Veselý
Jiří Bulvas

Údržba obecního osvětlení

Miroslav Mery

Obecní knihovna

Anna Nechanická

Provoz www stránek

Obec Vodochody

Zpracování obecní kroniky

Obec Vodochody

Kalendář akcí
<<    08 / 2020    >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakty

Adresa: Obec Vodochody, Školská 59, 250 69 Vodochody

ICO: 00240991

Telefon OÚ:

220 940 062

Telefon starosta:

602 763 711

Email:
vodochody(zavinovač)vodochody.cz

starosta(zavinovač)vodochody.cz

Úřední hodiny: (prázdninový provoz)

Středa:

od 8:00 do 12:00 hod. (pokladna, podatelna)

a od 17:00 do 19:00 hod.

jiné termíny dle dohody